Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language

V dňoch od 03.08. až 14.08.2015 sme mali možnosť navštevovať jazykovú školu Link School of English na Malte. Naším hlavným cieľom bolo zdokonaliť sa v používaní anglického jazyka, ktorý vyučujeme a naučiť sa využívať inovatívne metódy vo vyučovaní angličtiny.

 Náš kurz pod názvom Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language bol zameraný na rôzne aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov:

 

1.      Metódy vyučovania
2.      Typy reči
3.      Efektívne  využívanie materiálov
4.      Používanie hudby v triede
5.      Chyby, oprava chýb
6.      Slovná zásoba
7.      Výslovnosť
8.      Angličtina ako jazyk triedy
9.      Medzinárodná Angličtina
10.  Čítanie
11.  Počúvanie
12.  Rozprávanie
13.  Písanie
14.  Učenie pomocou projektov
15.  Prehľad gramatiky a aktivity zamerané na gramatiku
16.   Dvojjazyčné vzdelávanie na Malte

S našou metodičkou sme rozoberali problémové gramatické javy, výslovnosť, hry na rozvoj slovnej zásoby, pamäťové hry, využívanie dramatizácie v triede . Spolu s ďalšou študentkou z Litvy sme porovnávali vzdelávacie systémy v našich krajinách, spôsob výučby cudzích jazykov, problémy, ktoré majú študenti učiaci sa cudzie jazyky. Vymieňali sme si skúsenosti a typy, ako učiť jazyk efektívne a zábavne zároveň.
Tento kurz bol pre nás veľkým prínosom.  Spoznali sme novú krajinu a jej krásy, zdokonalili sa v jazyku, získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré chceme ďalej rozvíjať. 

Žádné komentáře:

Okomentovat