Teaching Languages Using Technologies

Od 5. júla do 18. júla 2015 sme sa zúčastnili kurzu Teaching Languages Using Technologies. Kurz prebiehal na Univerzite v Kente – Canterbury. Hlavným cieľom tejto mobility bolo pomôcť učiteľom zlepšiť ich jazykové znalosti, ich digitálnu gramotnosť a ich schopnosť využívať technológie vo vyučovacom procese a zároveň rozvíjať vzťahy s učiteľmi z iných krajín a spolupráca prostredníctvom portálu eTwinning. Tento kurz ponúkol učiteľom získať základné počítačové zručnosti a naučiť sa používať rôzne aplikácie na vzdelávacie účely.
Učitelia prostredníctvom mobility zažili celý rad zaujímavých aktivít prepojenia teórie a metodológie výučby v triede základnej školy. Rozšírili si doterajšie poznatky používania praktických metód, spoznali nové metódy a podporné techniky využívajúce zážitkové metódy, rozvíjali svoje vlastné jazykové schopnosti a spoznali kultúrne dedičstva Malty prostredníctvom organizovaných výletov.
Program vzdelávacích aktivít:
· zabezpečenie, heslá, avatary
· autorské nástroje: rešpektovanie autorských práv a predchádzanie plagiátorstvu, blogy, wiki, zdieľanie webov
· práca s obrázkami: účinné nástroje pre snímanie obrazovky, problematika autorských práv obrázkov, úprava obrázkov, vytváranie karikatúr
- práca s videom
· práca so zvukom: podcasting (zistenie, ktoré sa zapisujú, vytváranie a zdieľanie), VoiceThreads
· zručnosti: techniky efektívneho vyhľadávania, webové stránky, alternatívne vyhľadávače,
· sociálne siete / Google Apps pre učiteľov
· vytváranie  úloh na vyučovanie prostredníctvom IKT, integrácia informačných a komunikačných technológií do školských osnov, plánovanie hodín v triede.Tu sa múžete inšpirovať - sú tu odkazy na stránky, s ktorými sme pracovali:

TEACHING LANGUAGES USING TECHNOLOGY

GOOGLE DRIVE:
File:Google Drive Logo.svg

Credit: http://commons.wikimedia.org (under CC)


GOOGLE DISK

GOOGLE DOKUMENTY

GOOGLE FORMULÁRE
- tutorial on Google forms:
- 52 tipov a trikov:
WORD CLOUDS, MEME GENERATORS:


WORDLE

Ďalšie:
- www.tagul.com (registrácia)

MÉMY, CITÁCIE, TEXTOVÉ SPRÁVY...
- www.classtools.net/SMS


WIKI A BLOGY:

File:Wiki Logo.png
Wikispaces
- Video návod pre Wikispaces: __https://www.wikispaces.com/content/wiki-tour__

Blogs

Tvorba blogov:


YOUTUBE:Orezávanie YouTube videí:


GOOGLE:WEBQEST:

- Webquest: __www.zunal.com__


VOKI, PADLET A WOCAROO:
ONLINE NÁSTENKY, MYŠLIENKOVÁ MAPA

PADLET

VOCAROO

ONLINE VIDEOREKORDÉR:QR KÓD GENERÁTOR:

Source: en.wikipedia.org

Žádné komentáře:

Okomentovat