Teacher Development Course

Teacher Development Course


V dňoch 6. až 17. júla 2015 sme sa zúčastnili kurzu: Teacher Development Course, ktorý prebiehal v Canterbury Christ Church University, Concorde International. Každý deň sme venovali metodológii vyučovania anglického jazyka, spoznali učiteľov nielen z európskych krajín a nadviazali nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Za nové poznatky, skúsenosti, množstvo zdrojov a motiváciu do ďalšej práce ďakujeme našim lektorom Patrickovi a Chrisovi.


Ponúkame Vám niektoré z materiálov, ktoré môžete využiť vo vyučovaní (môžete si ich stiahnuť z tejto prezentácie):


Žádné komentáře:

Okomentovat